Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Wystawa  Wszystkiego najlepszego,  Panie Fluxus!

Wystawa
Wszystkiego najlepszego,
Panie Fluxus!

Wszystkiego najlepszego, Panie Fluxus!

16.03–18.04.2012

Kurator: Wojciech Luchowski

Artyści i artystki: Roman Dziadkiewicz, Adam Garnek, Marek Glinkowski, Tomasz Koszewnik, Paweł Luchowski, Jarosław Potoczny, grupa szu szu (Piotr Kopik, Ivo Nikić, Karol Radziszewski), Paweł Wocial, Anna Zaradny

 

Wystawa „Wszystkiego najlepszego, Panie Fluxus” przygotowana została z okazji 50. rocznicy Festiwalu Fluxusu w Wiesbaden (1962), który symbolicznie uznawany jest za oficjalny początek działalności ruchu, będącego bez wątpienia jednym z najważniejszych kierunków w sztuce współczesnej i mającego istotny wpływ na kształt kultury i sztuki XX i XXI wieku. Wystawa poświęcona była refleksji nad żywotnością, aktualnością i znaczeniem „dziedzictwa Fluxusu”. Do udziału w wystawie zaproszonych zostało 10 artystów i artystek oraz jedna grupa artystyczna, przedstawicieli młodego i średniego pokolenia reprezentujących różne dziedziny sztuk plastycznych m.in: malarstwo, rzeźbę, performens, sound art, wideo. Zaproszeni artyści w swoich pracach oraz artystycznych postawach podejmują wielopłaszczyznowy dialog z ideami i szeroko rozumianą tradycją Fluxusu.

Celem wystawy było włączenie się w obchody fluxusowego jubileuszu poprzez wzięcie udziału w artystycznej dyskusji na temat żywotności, treści i idei Fluxusu. Dyskusja na temat aktualności i treści Fluxusu trwa do dzisiaj w zależności od tego, czy uważa się go za ruch artystyczny, czy za postawę duchową rozumianą tutaj bardzo szeroko, nie tylko jako postawę twórczą, ale również jako styl życia czy nawet „poczucie” życia. Projekt podejmował więc próbę artystycznego eksploatowania/badania obszaru postaw oraz idei bliskich tradycji Fluxusu, sięgając również głębiej, aż do ruchów awangardowych (m.in. dadaizm, futuryzm, konstruktywizm). Zagadnienia te dotyczą roli sztuki w procesach społecznych. Roli i miejsca artysty, widza, stosunku do rzeczywistości, tradycji, kultury, funkcji dzieła sztuki oraz problematyki medium.

Projekt, zarówno dla artystów, jak i widzów był zaproszeniem do działania utrzymanego w charakterze „fluxusowego święta”. Otwarty, interdyscyplinarny i multimedialny charakter wystawy miał również na celu przybliżenie szerokiej publiczności powiązań między różnymi dziedzinami współczesnych sztuk plastycznych oraz odniesień do idei i tradycji artystycznej Fluxusu, a w konsekwencji – przełamanie bariery w kontakcie widza z dziełami sztuki jako inspirującymi i żywymi ideami, zachęcającymi do własnych poszukiwań, eksperymentów, rozbudzających wrażliwość oraz zainteresowanie sztuką współczesną i najnowszą.

 

 

 

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2021 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań