Przejdź do menu

Nota prawna

Zawartość serwisu www.mediateka.ckzamek.pl (elementy tekstowe, graficzne, fotografie, filmy, layout strony, jest własnością Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu i jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego.
Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem.
W przypadku zamiaru wykorzystania materiałów do celów innych niż użytek prywatny prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia możliwości oraz warunków udzielenia stosownej licencji.

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały. Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu i powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania – całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę.

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań