Przejdź do menu

Mediateka

Mediateka to miejsce i narzędzie, dzięki któremu poznać można działalność Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Tu także można dowiedzieć się o historii jego siedziby – dawnego Zamku Cesarskiego. W mediatece znajdują się materiały wizualne, tekstowe i dźwiękowe. Stanowią one bogate źródło wiedzy o licznych wydarzeniach kulturalnych na przestrzeni ostatnich lat oraz są zapisem ciekawych dziejów budynku.

Zasoby zamkowej mediateki są stale poszerzane. Z jednej strony uzupełniamy ją o zapis bieżących wydarzeń z różnych dziedzin kultury; z drugiej natomiast opracowujemy materiały archiwalne, w tym te dotyczące historii i architektury naszego gmachu.

Z mediateki korzystać można w sieci oraz w specjalnie przygotowanej do tego celu przestrzeni na drugim piętrze Zamku. Użycie zamkowego narzędzia jest bezpłatne. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem. By dowiedzieć się więcej, przeczytaj notę prawną.

FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
 
Historia, architektura, ludzie

Zbiory dotyczące historii i architektury Zamku pochodzą z wielu epok i mają różne pochodzenie. W znacznej mierze to fotografie historyczne i współczesne. Można tu znaleźć również reprodukcje historycznych pocztówek z przedstawieniami Zamku, rysunków projektowych i inwentaryzacyjnych z połowy XX wieku czy dokumentów znalezionych podczas renowacji obiektu w latach 2018 -2020.

 
Wystawy

Misją Zamku jest popularyzacja sztuki jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego. Prezentujemy najwybitniejsze postacie,  zjawiska i nurty z historii sztuki XIX i XX wieku,  interesuje nas także sztuka najnowsza, odpowiadająca na zmiany otaczającego świata.

 
Muzyka

Wszechstronny program muzyczny to nasz znak rozpoznawczy. Od lat w zamkowych salach i na dziedzińcach rozbrzmiewały różnorodne gatunki i style muzyczne. Obecnie w ciągu roku realizujemy około 80 koncertów polskich i zagranicznych artystów.

 
Kino Pałacowe

Kino Pałacowe to jeden z najważniejszych „teatrów kinematograficznych” na mapie Poznania, które zawdzięcza swą nazwę byłemu Pałacowi Kultury i działa od 1963 roku. Wyróżnia się znakomitym repertuarem, w którym można znaleźć zarówno najlepsze filmy współczesne, spektakle teatralne i operowe, jak i klasykę kina. Jest kulturalnym miejscem spotkań, polem do dyskusji, refleksji i edukacji sztuką filmową.

 
Edukacja artystyczna

Edukacja artystyczna w Zamku to pracownie i zespoły, które nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat prowadzą zajęcia i warsztaty twórcze w profesjonalnych przestrzeniach warsztatowych.
Pracownie są miejscami dla wszystkich inspirujących się sztuką – małych i dużych, młodych i starszych, doświadczonych i uczących się technik warsztatowych. Zespoły natomiast to grupy wspólnie tworzące projekty teatralne i muzyczne, w których niejednokrotnie ciężka i mozolna praca przeplata się z niespiesznym budowaniem małych, artystycznych społeczności zamkowych.

 
Literatura

Festiwale, spotkania, dyskusje, warsztaty… Program literacki w Zamku to przede wszystkim okazja do spotkań z autorami ważnych i prowokujących do dyskusji książek (powieści, esejów, reportaży, wierszy). Z bogatej oferty wydawniczej staramy się wybierać najbardziej wartościowe tytuły, wskazując tym samym istotne tematy i fenomeny literatury współczesnej.

 
Projekty społeczne

Animacja społeczno-kulturowa, którą zajmujemy się w CK ZAMEK, przyjmuje wieloraką formułę. Pracownicy i pracownice Centrum Praktyk Edukacyjnych, które jest zamkowym działem realizującym w praktyce naszą misję edukacji obywatelskiej, przygotowują szereg działań o cechach innowacji społecznych. Te projekty są mocno osadzone we współczesnej refleksji na temat inkluzji społecznej, niewidocznych niepełnosprawności, starzenia się, chorowania, narracji osobistych, edukacji równościowej i herstorycznej.

 
Wspomnienia o Zamku

Zamek to nie tylko wielka historia, ale także nośnik pamięci i emocji. Dawna pruska rezydencja, siedziba okupantów, ośrodek powojennych władz, wreszcie kultowy, wciąż żywy we wspomnieniach, Pałac Kultury –  współtworzą osobiste historie Poznaniaków.

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2021 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań