Przejdź do menu

Mediateka

Mediateka to miejsce i narzędzie, dzięki któremu poznasz działalność Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Tu także dowiesz się o historii jego siedziby – dawnego Zamku Cesarskiego. W Mediatece znajdziesz materiały wizualne, tekstowe i dźwiękowe. Są one bogatym źródłem wiedzy o licznych wydarzeniach kulturalnych na przestrzeni ostatnich lat oraz są zapisem ciekawych dziejów budynku.

Stale poszerzamy zasoby zamkowej Mediateki. Z jednej strony uzupełniamy ją o zapis bieżących wydarzeń z różnych dziedzin kultury; z drugiej natomiast opracowujemy materiały archiwalne, w tym te dotyczące historii i architektury naszego gmachu.

Z Mediateki możesz korzystać w sieci oraz w specjalnie przygotowanej do tego celu przestrzeni na drugim piętrze Zamku. Użycie zamkowego narzędzia jest bezpłatne. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem. By dowiedzieć się więcej, przeczytaj notę prawną.

FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
 
Historia i architektura Zamku

Zbiory dotyczące historii i architektury Zamku pochodzą z wielu epok i mają różne pochodzenie. W znacznej mierze to fotografie historyczne i współczesne. Można tu znaleźć również reprodukcje historycznych pocztówek z przedstawieniami Zamku, rysunków projektowych i inwentaryzacyjnych z połowy XX wieku czy dokumentów znalezionych podczas renowacji obiektu w latach 2018 -2020.

 
Wystawy

Misją ZAMKU jest popularyzacja sztuki jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego. Prezentujemy najwybitniejsze postacie, zjawiska i nurty z historii sztuki XIX i XX wieku, interesuje nas także sztuka najnowsza, odpowiadająca na zmiany otaczającego świata.

 
Muzyka

Wszechstronny program muzyczny to nasz znak rozpoznawczy. Od lat w zamkowych salach i na dziedzińcach rozbrzmiewały różnorodne gatunki i style muzyczne. Obecnie w ciągu roku realizujemy około 80 koncertów polskich i zagranicznych artystów.

 
Kino Pałacowe

Kino Pałacowe to jeden z najważniejszych „teatrów kinematograficznych” na mapie Poznania, które zawdzięcza swą nazwę byłemu Pałacowi Kultury i działa od 1963 roku. Wyróżnia się znakomitym repertuarem, w którym można znaleźć zarówno najlepsze filmy współczesne, spektakle teatralne i operowe, jak i klasykę kina. Jest kulturalnym miejscem spotkań, polem do dyskusji, refleksji i edukacji sztuką filmową.

 
Edukacja artystyczna

Edukacja artystyczna w Zamku to pracownie i zespoły, które nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat prowadzą zajęcia i warsztaty twórcze w profesjonalnych przestrzeniach warsztatowych.
Pracownie są miejscami dla wszystkich inspirujących się sztuką – małych i dużych, młodych i starszych, doświadczonych i uczących się technik warsztatowych. Zespoły natomiast to grupy wspólnie tworzące projekty teatralne i muzyczne, w których niejednokrotnie ciężka i mozolna praca przeplata się z niespiesznym budowaniem małych, artystycznych społeczności zamkowych.

Zaproszenie do Pracowni: https://www.youtube.com/watch?v=kYA_LBXShIY

Instruktorzy i wnętrza Pracowni: https://www.youtube.com/watch?v=ODlf5iUJ-xc

 
Literatura

Festiwale, spotkania, dyskusje, warsztaty… Program literacki w Zamku to przede wszystkim okazja do spotkań z autorami ważnych i prowokujących do dyskusji książek (powieści, esejów, reportaży, wierszy). Z bogatej oferty wydawniczej staramy się wybierać najbardziej wartościowe tytuły, wskazując tym samym istotne tematy i fenomeny literatury współczesnej.

 
Galeria Fotografii PF

Galeria Fotografii pf, eksplorując obszar fotografii artystycznej, otwarta jest na procesy i zmiany zachodzące w sztuce. Polem obserwacji i doświadczania różnorodności zachodzących zjawisk są indywidualne prezentacje artystów i kuratorów. Głównym zadaniem galerii jest promowanie fotografii i wzmacnianie jej pozycji jako jednej z kluczowych dziedzin sztuki współczesnej. Prezentowany cykl time-specific to pierwsza z odsłon działalności Galerii. Kolejne będą sukcesywnie publikowane w Mediatece.

 
Teatr

Teatr to ważny element zamkowej opowieści o świecie i naszej tożsamości. Od 2016 r. realizujemy autorski projekt „Teatr powszechny”, podkreślający uniwersalność języka teatru. Odrzucamy normy, obalamy stereotypy. Włączamy, nie wykluczamy. Tematy społeczne są na naszej scenie obecne od dawna. Świadczą o tym realizowane przez wiele lat programy kuratorskie. W zamkowych przestrzeniach goszczą także często poznańskie teatry alternatywne oraz znaczące wydarzenia, odbywających się w Poznaniu, festiwali i przeglądów. W CK ZAMEK funkcjonują też pracownie teatralne dla dzieci i młodzieży, takie jak Studio Teatralne Próby, organizujące m.in. Teatralną Wiosnę Młodych.

 
Projekty społeczne

Animacja społeczno-kulturowa, którą zajmujemy się w CK ZAMEK, przyjmuje wieloraką formułę. Pracownicy i pracownice Działu Projektów Społecznych, który jest zamkowym działem realizującym w praktyce naszą misję edukacji obywatelskiej, przygotowują szereg działań o cechach innowacji społecznych. Te projekty są mocno osadzone we współczesnej refleksji na temat inkluzji społecznej, niewidocznych niepełnosprawności, starzenia się, chorowania, narracji osobistych, edukacji równościowej i herstorycznej.

 
Rozmowy w Zamku

W Zamku rozmawia się cały czas – podczas spotkań z artystkami i artystami, animatorkami i animatorami, aktywistkami i aktywistami, w trakcie debat czy paneli dyskusyjnych. „Rozmowy w Zamku” to nowy kanał komunikacji, w którym znajdziecie autorski podcast „Lekcje Demo” Agnieszki Jankowiak-Maik (Babki od histy), jak i zapisy spotkań, debat i wydarzeń literackich, które odbyły się w Zamku.

 
Wspomnienia o Zamku

Zamek to nie tylko wielka historia, ale także nośnik pamięci i emocji. Dawna pruska rezydencja, siedziba okupantów, ośrodek powojennych władz, wreszcie kultowy, wciąż żywy we wspomnieniach, Pałac Kultury –  współtworzą osobiste historie Poznaniaków.

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań