Wystawy

Misją ZAMKU jest popularyzacja sztuki jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego. Prezentujemy najwybitniejsze postacie, zjawiska i nurty z historii sztuki XIX i XX wieku, interesuje nas także sztuka najnowsza, odpowiadająca na zmiany otaczającego świata. Cenimy zarówno tradycyjne środki wyrazu, jak i malarstwo, grafikę, fotografię, a także realizacje site-specific. Fenomenalna architektura i historia Zamku często inspirują artystów do tworzenia niepowtarzalnych prac, w których przestrzeń gmachu jest zarazem tworzywem i bohaterem dzieła.

Od wielu lat CK ZAMEK współpracuje z polskimi i zagranicznymi muzeami, galeriami sztuki, fundacjami, instytucjami kultury, kolekcjonerami, archiwami i środowiskami twórczymi, prezentując różne dyscypliny plastyczne i dzieła pochodzące z różnych epok i okresów. Organizowanym wystawom towarzyszą wernisaże, spotkania autorskie, spotkania z artystami/artystkami, kuratorami/kuratorkami, oprowadzania, lekcje muzealne, warsztaty, wykłady przybliżające odbiorcom prezentowane treści i poszerzające ich kontekst.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii wystaw ZAMKU od 2012 roku do dziś, na których prezentowaliśmy dzieła wielu artystów zaliczanych do kanonu sztuki światowej i polskiej, a także znakomitych twórców działających obecnie.


30 obiektów