Wystawy

Misją Zamku jest popularyzacja sztuki jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego. Prezentujemy najwybitniejsze postacie,  zjawiska i nurty z historii sztuki XIX i XX wieku,  interesuje nas także sztuka najnowsza, odpowiadająca na zmiany otaczającego świata.


10 obiektów