Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Mistrzowie Ilustracji

Mistrzowie Ilustracji

W 2002 roku Olcha Wierzbowska-Sikorska, pełniąc funkcję komisarza i organizatora Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, powołała do życia ogólnopolską imprezę pod nazwą „Poznańskie Spotkania Targowe. Książka dla Dzieci i Młodzieży” oraz towarzyszące jej wystawy. Początkowo impreza ta odbywała się w Centrum Kultury ZAMEK, a od 2004 roku przeniosła się na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbywa się cyklicznie wiosną w ramach Poznańskich Targów Książki.

Stałym, prestiżowym punktem programu targów są organizowane od lat, przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, cykliczne wystawy – „Mistrzowie Ilustracji” i „Salon Ilustratorów”. W cyklu „Mistrzowie Ilustracji” pokazywane są prace najwybitniejszych polskich artystów i artystek. „Salon Ilustratorów” adresowany jest do młodych wchodzących w życie adeptów ilustracji. Wystawy te każdego roku eksponowane są również na terenie Zamku i w wielu miastach w Polsce. Czasami również za granicą.

Pokaz prac w ramach cyklu „Mistrzowie Ilustracji” ma na celu przypomnienie i promowanie wspaniałego, często zapomnianego dorobku ilustracyjnego, jakim od dawna może szczycić się Polska Szkoła Ilustracji. Te mistrzowskie ilustracje mogą stać się inspiracją dla tworzenia sztuki współczesnej, pokazywanej na wystawach z cyklu „Salon Ilustratorów”.

 

Cykl wystaw MISTRZOWIE ILUSTRACJI

 2004   Bohdan Butenko

2005   Janusz Stanny

2006   Antoni Boratyński

2007   Elżbieta Gaudasińska-Borowska

2008   Stasys Eidrigevičius

2009   Maria Ekier

2010   Józef Wilkoń

2011   Bohdan Butenko

2012   Iwona Chmielewska

2013   Krystyna Lipka-Sztarbałło

2014   Elżbieta Krygowska-Butlewska

2015   Bożena Truchanowska

2016   Polska Szkoła Ilustracji 1960‒1980

2017   Elżbieta Wasiuczyńska

2018   Krystyna Michałowska

2019   Piotr Socha

2020   Janusz Grabiański

2022   Ewa Kozyra-Pawlak i Paweł Pawlak

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Wydawnictwo Miejskie Posnania

Współorganizatorzy:
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Poznańskie Targi Książki

Partnerzy:
Miasto Poznań
ZAiKS

 

 

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań