Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Tryumf koloru

Tryumf koloru

Tryumf koloru.

Arcydzieła grafiki francuskiej z przełomu XIX i XX wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie

10.09–11.12.2022

kuratorka wystawy: Krystyna Kulig-Janarek | Muzeum Narodowe w Krakowie 

aranżacja: Magdalena Tomczewska

producent wystawy: Magdalena Tomczewska

Publiczność polska, podobnie zresztą jak i światowa, bardzo rzadko – ze względów konserwatorskich – ma możność podziwiania wybitnych dzieł graficznych. Okazały pokaz, którego współorganizatorami są współpracujące od lat Muzeum Narodowe w Krakowie i poznańskie Centrum Kultury ZAMEK ma ambicję nadrabiania tych zaległości.

Na wystawę składają się nie tylko niezwykle wysoko cenione prace (ponad 100), zrealizowane we Francji przełomu XIX i XX wieku, obecne głównie w najznakomitszych światowych muzeach. Ekspozycja umożliwia także prześledzenie gwałtownego rozwoju u schyłku XIX wieku nowoczesnej francuskiej grafiki barwnej, która w istotny sposób oddziałała na grafikę światową i przełamała na wystawach dotychczasowy prymat prac czarno-białych. Pozwala również na zapoznanie widzów z estetyką ówczesnych nurtów w sztukach wizualnych, reprezentowanych np. przez nabistów, przedstawicieli art nouveau i protoekspresjonistów.

We wskazanym okresie, w tej ekspansji koloru w dyscyplinie graficznej zaznaczyła się działalność sławnych peintres graveurs (malarzy-grafików), często zachęcanych do podejmowania grafiki przez znakomitych wydawców i krytyków. Wśród autorów prezentowanych dzieł, cechujących się najwyższym poziomem artystycznym, znajdą się takie znakomitości, jak np. Pierre Bonnard, Jules Chéret, Maurice Denis, Eugène Grasset, Henri Gabriel Ibels, Auguste Lepère, Lucien Pissarro, Pierre  Puvis de Chavannes, Paul-Élie Ranson, Henri Rivière, Auguste Renoir, Paul Signac, Henri de Toulouse-Lautrec, Édouard Vuillard, Jacques Villon czy długo z Francją związani : Georges de Feure, Alfons Mucha,  Félicien Rops i Alfred Sisley.

Wystawa równocześnie promuje najciekawszy i największy w Polsce zespół nowoczesnej grafiki francuskiej przechowywanej w Muzeum Narodowym w Krakowie, w większości pochodzący z kolekcji Feliksa Jasieńskiego, znakomitego kolekcjonera, darczyńcy i mecenasa sztuki. Dzieła te uzupełnione są m.in. plakatami z dawnych zbiorów krakowskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego.

Obok przypomnienia prac wielkich mistrzów, ważnym merytorycznym aspektem wystawy jest prezentacja rozmaitych sposobów użycia koloru w dziełach z wielu nurtów stylistycznych obecnych na przełomie wieków, zrealizowanych w przeważającej technice litografii, ale także w drzeworycie i akwaforcie. Istotnym aspektem pokazu jest też wskazanie, że zastosowanie na szeroką skalę barwy w grafice posłużyło w znacznym stopniu spopularyzowaniu tej dyscypliny. Dopełniający ekspozycję  zespół niezwykle atrakcyjnych plakatów i innych utworów z zakresu grafiki użytkowej pozwala na poszerzenie wiedzy o tej dyscyplinie i wzajemnych relacjach z grafiką autorską.

Ekspozycja skierowana jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, zarówno młodszego i starszego pokolenia, specjalistów i miłośników sztuki, którzy nieczęsto mają okazję oglądania w Polsce wybitnych dzieł wykonanych przez artystów światowej sławy.

kuratorka wystawy

Krystyna Kulig-Janarek

 

Wybrane wydarzenia w ramach programu towarzyszącego

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań