Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Sztuka w ciemno. Cykl zdalnych warsztatów sensualnych

Sztuka w ciemno. Cykl zdalnych warsztatów sensualnych

Sztuka w ciemno. Cykl zdalnych warsztatów sensualnych” to projekt zrealizowany przez Centrum Kultury ZAMEK w 2020 roku, który jest od tego czasu kontynuowany, zarówno w rzeczywistości realnej, jak i wirtualnej.

Jego zadaniem jest prowadzenie zdalnej edukacji kulturowej. Nie są to zwykłe lekcje sztuki. Stanowią raczej zachętę do tego, by traktować prace artystyczne jako pretekst do refleksji nad różnymi zjawiskami, kategoriami i problemami społecznymi. Nie trzeba znać się na sztuce, by jej doświadczać i by o niej rozmawiać.

W idei „Sztuki w ciemno” nie chodzi zatem o naukę, ale o indywidualne sposoby rozumienia i interpretowania sztuki. Niezwykle istotne w całym przedsięwzięciu jest, by wyłączyć wzrok. Może dla niektórych brzmi to obrazoburczo. Uważamy jednak, że czasami użycie innych zmysłów niż zmysłu wzroku może w interesujący sposób ukazać rozmaite wątki poruszane przez artystów i artystki. Nie konkurujemy z wizualnością, a jedynie zastanawiamy się, czy słuch, dotyk oraz węch i smak, przywoływane przez nas w ramach warsztatów, mogą być równie ważnymi elementami artystycznej narracji.

Zwracanie w „Sztuce w ciemno” uwagi na audialność pozwala nam dotrzeć do różnych grup osób. Tych zainteresowanych sztuką, innym jej odbiorem. Wśród odbiorców są również osoby z dysfunkcjami wzroku. Nie chcemy, by potrzeby i możliwości tej grupy były pomijane przez instytucje kultury, które przenoszą szereg swoich aktywności do internetu.

Koncepcja: Bartek Lis

Realizacja: Bartek Lis, Magdalena Skowrońska

Koordynacja: Magdalena Popławska

http://www.sztukawciemno.pl

Fotografie: Mariusz Forecki

Panna Lender

Podróż wokół pokoju

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań