Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Zamek OTWARTY. Kultura dla seniorów zależnych

Zamek OTWARTY. Kultura dla seniorów zależnych

Od 2018 roku średnio dwa razy w miesiącu zapraszamy do nas mieszkańców Domu Opieki Społecznej Ugory w Poznaniu i seniorów mieszkających w naszym mieście i okolicy. Starsi mieszkańcy uczestniczą w różnorodnych warsztatach (m.in. storytelling, rękodzielnictwo, sztuka współczesna, teatr), wykładach, zwiedzaniu czasowych wystaw i pokazach filmowych. Zapewniamy im transport oraz pomoc – niezbędne by wzięcie udziału w programie było możliwe.

Seniorzy 65+, którzy ze względu na różnego rodzaju niepełnosprawności muszą korzystać z pomocy opiekunów nieformalnych lub instytucjonalnych, stanowią jedną z najbardziej wykluczonych grup z życia społecznego. Osoby te ze względu na szereg barier o charakterze architektonicznym, ekonomicznym i symbolicznym spychane są na margines społecznej uwagi.

ZAMEK OTWARTY

Do 2020 roku odbyły się trzy edycje projektu, w tym jego odsłona „wyjazdowa”: „Zamek OTWARTY z dostawą do DOM-u”, która polegała na organizacji kilkunastu wydarzeń kulturalno-społecznych poza siedzibą CK ZAMEK, w domach prywatnych i miejscach pobytu osób starszych (dzienne domy pobytu, domy pomocy społecznej).

Zamek OTWARTY. Z dostawą do DOM-u

Autor pomysłu i koordynacja: Bartek Lis

Partnerem merytorycznym projektu jest Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, Dom Pomocy Społecznej Ugory oraz Fundacja PETRA-senior.

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań