Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Festiwal Ethno Port Poznań

Festiwal Ethno Port Poznań

Ethno Port to wydarzenie dla ludzi ciekawych świata,  lubiących odnajdywać różnice i niespodziewane podobieństwa kulturowe wyrażane uniwersalnym językiem muzyki. Program festiwalu budowany jest wokół koncertów, których wykonawcy z pietyzmem odtwarzają dawne, tradycyjne brzmienia. Inni, przy pomocy oryginalnych środków artystycznej ekspresji kreują nowe, nieoczekiwane zjawiska. Niektórzy z koncertujących artystów podejmują się poprowadzenia warsztatów dla tych uczestników festiwalu, którzy chcą dogłębniej poznać pochodzące z różnych zakątków świata melodie, rytmy i tańce. Otwartość na kulturową, etniczną i wyznaniową różnorodność określa przesłanie Ethno Portu, muzycznego wydarzenia promującego idee tolerancji, wzajemnego szacunku i prawa do zachowania tożsamości. Podczas festiwalowych spotkań, rozmów i dyskusji staramy wsłuchiwać się w świat, odkrywając zagrożenia zagrożeń dla tych podstawowych, humanistycznych wartości. Sposób na ich propagowanie odnajdujemy między innymi, w mądrze realizowanej w ramach projektu Małe Ethno, edukacji najmłodszych uczestników festiwalu. Gotowość do stałej refleksji i nabywania wiedzy o nowych zjawiskach, to najważniejsza cecha wyróżniająca naszą festiwalową publiczność, wspólnotę ludzi Ethno Portu.

IDEA

Idea Ethno Portu została zbudowana na przekonaniu o równości kultur, do których dostęp tak bardzo ułatwił dzisiejszy zglobalizowany świat. Wymiana myśli, ludzi i przejawów artystycznej aktywności nabrały w nim przyspieszenia, przynosząc szereg nowych, nieznanych wcześniej zjawisk. Wielość i różnorodność przekazu, będąca szansą na poszerzanie horyzontów i zdolności poznawczych, ma także swoje negatywne konsekwencje. Rodząc wewnętrzny niepokój, sprzyja poczuciu zagubienia i chaosu. Zapraszając festiwalową publiczność na spotkanie z innym, nowym i nieznanym, staramy się wyciszać i oswajać pojawiające się lęki pokazując, że źródłem nadziei na dobry, piękny, pełen radości i koloru świat, że istnieją wciąż te same podstawowe ludzkie wartości – tolerancja, otwartość i szacunek dla drugiego człowieka.

pobierz katalog festiwalowy (2008-2017)

MUZYCY O MUZYCE (film z festiwalu 2018)

Andrew Cronshaw o festiwalu (Ethno Port z dystansu 2020)

KONCERTY / MUZYKA

Każda edycja Ethno Portu jest inna, skomponowana z nowych koncertowych propozycji przywiezionych przez artystów kultywujących muzyczną tradycję swojego zakątka świata. Jednak kolejne festiwale są też pod pewnymi względami podobne. Łączy je jakość prezentowanej muzyki i jej różnorodność wykorzystywana przez organizatorów do budowania przemyślanej kompozycji całości wydarzenia. Na scenach prezentujących gatunek world music, któremu dedykowany jest festiwal, nowoczesne narzędzia zapisu i dystrybucji muzyki sprzyjają powstawaniu projektów mieszających gatunki, rytmy i melodie. Zaskakujące połączenia stylistyczne potrafią zaskoczyć świeżością i nowatorstwem. Panująca różnorodność przekazu wywołuje jednak wśród odbiorców także potrzebę uporządkowania indywidualnych fascynacji poprzez identyfikację z określonym, konkretnym rodzajem muzyki, zapewniającym poczucie przynależności do wybranej wspólnoty. Układając program koncertowy festiwalu, staramy się tworzyć przestrzeń dla obydwu tych zjawisk. Prezentujemy efekty międzykulturowej wymiany oraz te propozycje, które dbając o czystość formy, umacniają poczucie tożsamości.

KONCERTY NA NASZYM OFICJALNYM KANALE

WARSZTATY

Integralną częścią festiwalu od jego pierwszej edycji są warsztaty muzyczne – instrumentalne, wokalne, rytmiczne, taneczne czy kompozytorskie. Spotkania te są poszerzeniem oferty koncertowej Ethno Portu, a prowadzą je artyści, występujący w głównym programie lub specjalnie zaproszeni goście i kolektywy muzyczne. Dla najbardziej świadomej i zaangażowanej publiczności festiwalowej jest to niezwykła okazja do zgłębienia różnorodnych technik wokalnych bądź gry na instrumentach oraz bliższego poznania tradycji muzycznych i tanecznych od Wielkopolski po Mauretanię i Brazylię. Aby poszerzyć krąg odbiorców, wybrani festiwalowi goście prowadzili również zajęcia regionie – w Mniszkach koło Międzychodu, we Wrześni, Szamotułach i Koninie w ramach cyklu Ethno Regio (2013 i 2015).

Mistrzowie prowadzący warsztaty w latach 2008–2020: Hossein Alizadeh i Pejman Hadadi (Iran), Debashish Bhattacharya (Indie), Bijan Chemirani  (Francja/Iran), Ami Carmeli (Izrael), Dragan Dautovski (Macedonia), Zofia Dragan i Kapela Manugi (Polska), Adama Drame (Burkina Faso), Emam (Iran), Xurxo Fernandez i Quique Peón / Radio Cos (Hiszpania), Zohar Fresco (Izrael), Maciej Mustafa Giżejewski (Polska), Wiktor Golc I Papadram (Polska), Jacek Hałas (Polska), Diarmuind Johnson  (Wielka Brytania), Olga Kamińska (Polska), Genowefa Lenarcik (Polska), Les Tambours de Brazza (Rep. Kongo/Francja), Lo Còr De La Plana (Francja), Dominik Muszyński (Polska), Noreum Machi (Repubika Korei), Malwina Paszek i Droryje (Polska), Joca Perpignan (Brazylia), Maria Pomianowska (Polska), Janusz Prusinowski (Polska), Marek Smok Rajss (Polska), Yvon Riou (Francja), Renata Rosa (Brazylia), Maciej Rychły (Polska), Republika Rytmu (Polska), Mariana Sadovska (Ukraina), Noura Mint Seymali (Mauretania), Alex Simu (Rumunia), Borys Słowikowski (Polska), Staff Benda Bilili (DR Kongo), Jean-Luc Thomas (Francja), Ghatam Giridhar Udupa  (Indie), Chandran Vejattummal (Indie), Karol Wilkoszewski (Polska), Katarzyna Wińska (Polska), Witold Roy Zalewski (Polska), Piotr i Bogumiła Zgorzelscy (Polska), Michał Żak (Polska).

warsztaty z Debasishem Bhattacharyą

warsztaty z Zofią Dragan

warsztaty rytmiczne - Borys Słowikowski

relacja z warsztatów Ethno Regio w Koninie

WSŁUCHAJ SIĘ W ŚWIAT

Od początku istnienia podczas Ethno Portu prowadzona jest intelektualna refleksja nad otaczającą nas rzeczywistością społeczną i kulturową. Obecność, pochodzących często z odległych regionów świata artystów, skłania do rozważań o zamieszkałej wspólnie planecie, o globalnych problemach i ich lokalnych konsekwencjach. Organizowane w trakcie Ethno Portu spotkania i dyskusje poprzedzamy zazwyczaj projekcjami filmów, odgrywającymi rolę wprowadzenia do rozmowy. Wśród najczęściej dotykanych w historii festiwalu spraw na pierwsze miejsca wysuwają się zagadnienia dotyczące migracji oraz zmian klimatycznych. Pierwszy z tematów jest dla nas szczególnie ważny. Dotykając przyczyn i uwarunkowań przemieszczania się milinów ludzi, zajmujemy się nie tyle teoretyczną stroną zagadnienia, co praktycznymi działaniami aktywistów, którzy niosą pomoc ludziom uciekającym przed wojnami, głodem i niedostatkiem.

trailery

całe filmy

BANSURI GURU (cały film)

projekt Muzyka Odnaleziona

MAŁE ETHNO

Ethno Port to festiwal rodzinny. Uczestnikami koncertów są zarówno dorośli, młodzież jak i najmłodsi. I to właśnie dla tej ostatniej grupy, niezwykle dla nas ważnej, co roku przygotowujemy szereg spotkań i warsztatów pod wspólnym tytułem Małe Ethno. Zajęcia tego bloku prowadzone są w formie zabawy, uczą radości z odnajdywanych dźwięków i rytmów. Mówią o pięknie otaczającego nas świata, o jego różnorodności, potrzebie dbania o przyrodę i odpowiedzialnego życia na naszej planecie. Uczą też empatii i szacunku. Najważniejszym celem Małego Ethno jest jednak utrwalanie naturalnej u dzieci ciekawości i otwartości na „inność”.

Najmłodsi ethnoportowicze co roku: tworzą ozdoby i inne dzieła plastyczne inspirowane sztuką z najdalszych zakątków świata, budują instrumenty, rozmawiają, wcielają się w różne role, smakują, przebierają się, słuchają, grają, tańczą, fotografują, projektują… Często pretekstem do tych twórczych działań są ważne w naszym przekonaniu książki, czasami inspirujemy się kulturami krajów, z których pochodzą artyści występujący podczas danej edycji, niekiedy nawiązujemy do wystaw towarzyszących festiwalowi. Kilkanaście lat Ethno Portu to dziesiątki niezapomnianych, twórczych zajęć, wśród nich: muzyczne, rytmiczne, taneczne, fotoreporterskie, spotkania z różnymi kulturami (w tym z tradycjami mniejszości narodowych mieszkających w Polsce), zajęcia przybliżające lokalne tradycje i obrzędowość, ilustrowane muzycznie baśnie z różnych stron świata, warsztaty propagujące dbałość o środowisko i ekologiczne rozwiązania.

Ethno Port 2019 spoty przygotowane przez Pracownię Animacji Filmowej CK Zamek

Ethno Port 2018 spoty przygotowane przez Pracownię Animacji Filmowej CK Zamek

Ethno Port 2017 spoty przygotowane przez Pracownię Animacji Filmowej CK Zamek

LUDZIE

Ethno Port to nie marka, event czy produkt przemysłu kreatywnego, choć oczywiście tego typu określeń można używać, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Dla nas festiwal jest wspólnotą ludzi czerpiących radość ze słuchania razem wyjątkowej, pięknej, pełnej zaskakujących rozwiązań muzyki. Ethno Port to wybitni artyści, pogodni i pełni pozytywnej energii wolontariusze, wymagająca i wrażliwa publiczność oraz odpowiedzialna i sprawnie pracująca grupa producentów festiwalu.

HISTORIA / MIEJSCE

W latach 2008–2012 Ethno Port odbywał się w Starym Korycie Warty, zapomnianym, choć położonym w centrum miasta, miejscu. Do czasu podjętej w PRL-u kuriozalnej decyzji, płynęła tam rzeka, a po zmianie jej biegu, teren stał się zaniedbanym, pełnym śmieci i wielkomiejskiego bałaganu obszarem. Zainicjowana przez festiwal rekultywacja przestrzeni zaowocowała pojawieniem się zielonej łąki, na której stanęły scena i koncertowy namiot – miejsca, na których Ethno Port budował swoją wiarygodność i tożsamość. Przeniesienie w 2013 roku festiwalu do siedziby Centrum Kultury ZAMEK było niewątpliwie najtrudniejszą i najbardziej ryzykowaną decyzją w historii imprezy. Na jej podjęcie miało wpływ kilka czynników, wśród których najistotniejsze to: zmęczenie okolicznych mieszkańców hałasem towarzyszącym wydarzeniu oraz zakończenie remontu kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury ZAMEK. Udało się. W nowej lokalizacji festiwal nie stracił unikalnej atmosfery, a wykorzystanie potencjału historycznej budowli pozwoliło na wykorzystanie bogatej infrastruktury obiektu i stworzenie trzech wspaniałych przestrzeni koncertowych.

3 lata festiwalu w 3 minuty

timelaps ze sceną przed Zamkiem

łąka i scena przed Zamkiem w 2018 r. nagranie z drona

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań