Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:

WAŻNE POJĘCIA

galeria JazZamek

galeria JazZamek

 

#opisujemy #audiodeskrypcja

Wybór 133 zdjęć z koncertów JazZamek. Na kolejnych obrazach przedstawiono zarówno portrety poszczególnych muzyków grających na różnych instrumentach, jak i szersze ujęcia całych zespołów. Fotografie wykonano w ciemnej sali oświetlonej kolorowymi światłami scenicznymi. Na kilku zdjęciach widać ukryte w cieniu sylwetki siedzącej publiczności.

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2021 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań