Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Roman Machowiak – projekty i rysunki inwentaryzacyjne

Roman Machowiak – projekty i rysunki inwentaryzacyjne

Poznański architekt wnętrz Roman Machowiak (1927–2016) na przełomie lat 60. i 70. XX wieku stworzył dla Zamku (ówczesnego Pałacu Kultury) serię rysunków projektowych i inwentaryzacyjnych. Były one kreślone ręcznie przy użyciu rapidografu, czyli cienkopisu napełnionego tuszem. Projekty są ciekawą próbą przełamania konwencji narodowo-socjalistycznej i dopasowania stylistyki modernistycznej do zastanej, drugowojennej architektury.

Znajdujące się w Centrum Kultury ZAMEK materiały nie stanowią kompletnego zespołu projektów i rysunków wykonanych przez Romana Machowiaka dla Pałacu Kultury. Jest to zbiór, który można podzielić na kilka grup.

Pierwszą stanowi „Projekt wnętrza przy Sali Kominkowej”. Metryki plansz informują, że jest to wnętrze przy Sali Kominkowej – podpis ten budzi jednak wątpliwości. Pomieszczenie w kształcie nakreślonym przez Machowiaka istnieje w Zamku, ale znajduje się piętro niżej, w pobliżu Sieni Przejazdowej. Tytuły projektów mogą więc potwierdzać błąd projektanta lub wskazywać na niezrealizowane pomieszczenie przy Sali Kominkowej.

Druga obszerna grupa to projekty i rysunki inwentaryzacyjne do gabinetu metodycznego Pałacu Kultury. Obejmują one plansze portalu prowadzącego z obecnego Holu Kasetonowego do Sali Audiowizualnej, inwentaryzację pomieszczeń w jej sąsiedztwie oraz projekty mebli do pracowni artystycznych. Gabinetem metodycznym w Pałacu Kultury nazywano zespół pomieszczeń na 2. piętrze Zamku, w pobliżu Sali Audiowizualnej zaprojektowanej przez Romana Machowiaka. Wnętrza te służyły potrzebom różnych pracowni artystycznych, hobbystycznych i technicznych działających w instytucji.

Do trzeciej grupy zaliczamy zestaw projektów zachowanej balustrady klatki schodowej prowadzącej z obecnego Holu Kasetonowego mieszczącego się na 2. piętrze na piętro 3.

Ostatnim zbiorem, który możemy wyróżnić, są rysunki inwentaryzacyjne istniejących wnętrz i detali architektonicznych w zachodniej części Zamku. Wszystkie przedstawione tu elementy są częścią wyposażenia powstałego w czasie II wojny światowej podczas nazistowskiej przebudowy obiektu.

Materiały opracowali: Maria Fenrych, Agata Miatkowska-Gołdyn i Maciej Szymaniak

Projekty Romana Machowiaka: film z cyklu "Zamek z bliska". - film z tłumaczką PJM i napisami.

Sala Audiowizualna projektu Romana Machowiaka: film z tłumaczką PJM i napisami towarzyszący wystawie "Dizajn. Odsłona poznańska"

Projekty i plany: film z tłumaczką PJM i napisami towarzyszący wystawie "Dizajn. Odsłona poznańska"

Projekty Romana Machowiaka: film z tłumaczką PJM i napisami towarzyszący wystawie "Dizajn. Odsłona poznańska"

Meble projektu Romana Machowiaka: film z tłumaczką PJM i napisami towarzyszący wystawie "Dizajn. Odsłona poznańska"

Klatka schodowa: film z tłumaczką PJM i napisami towarzyszący wystawie "Dizajn. Odsłona poznańska"

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań