Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Klucze do wyobraźni

Klucze do wyobraźni

KLUCZE DO WYOBRAŹNI

styczeń – grudzień 2014
kurator programu: prof. Piotr Śliwiński (UAM)
identyfikacja wizualna: Marcin Markowski
organizator: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu, na który złożyło się siedem spotkań z wybitnymi polskimi pisarzami (Joanna Bator, Paweł Huelle, Zbigniew Kruszyński, Inga Iwasiów, Jacek Podsiadło, Olga Tokarczuk, Magdalena Tulli) oraz wybitnymi krytykami, nawiązywała do znakomitej książki Jerzego Kwiatkowskiego – pożyczyliśmy ten tytuł, by stworzyć koncepcyjną i organizacyjną ramę do nieco głębszej, a przy tym atrakcyjnej prezentacji literatury współczesnej.

Każde ze spotkań miało cechy niedużego seminarium, poświęconego twórczości autora, będącego bohaterem dnia. Debata o twórczości przechodziła w rozmowę z głównym gościem, ta zaś dopiero w klasyczny wieczór autorski. Najpierw skupialiśmy się  zatem na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o differentiam specificampisarstwa, swoistej autopsji talentu (wyobraźni), następnie zaś autor dwojako odnosił się do wyrażonych opinii – komentując je (dyskursywnie) i w języku swego dzieła.

Równie ważnym składnikiem programu była część edukacyjna; łącznie w jej ramach odbyło się 14 wydarzeń (wykłady oraz warsztaty literackie i krytyczne dla studentów UAM, lekcje w poznańskich liceach , dyskusje podczas spotkań Koła Literatury Nowej UAM). „Tak sfunkcjonalizowane „Klucze do wyobraźni” – pisał prof. Piotr Śliwiński w zapowiedzi cyklu – dochowałyby wierności przynajmniej części kryteriom, które były szczególnie bliskie Jerzemu Kwiatkowskiemu: wielkości jako żywej idei pisarstwa, życia i dialogowi jako podłoża do wzrostu sztuki pisarskiej, analitycznej bliskości z tekstem, widzeniu zjawisk raczej w połączeniu, niż oderwaniu od innych”.

 

 

Program spotkań:
20.01.2014 Spotkanie z Joanną Bator udziałem krytyków: Juliusza Kurkiewicza i Elizy Szybowicz, prowadzenie: Błażej Warkocki
26.02.2014 Spotkanie z Pawłem Huelle z udziałem krytyków: Jerzego Jarzębskiego i Pawła Próchniaka, prowadzenie: Piotr Śliwiński
12.03.2014 Spotkanie ze Zbigniewem Kruszyńskim z udziałem krytyków: Anny Kałuży i Jerzego Borowczyka, prowadzenie: Joanna Armatowska
7.04.2014 Spotkanie z Ingą Iwasiów z udziałem krytyków: Krzysztofa Uniłowskiego oraz Bogumiły Kaniewskiej, prowadzenie: Lucyna Marzec
14.10.2014 Spotkanie z Jackiem Podsiadłą z udziałem: Adama Poprawy i Pawła Próchniaka, prowadzenie: Katarzyna Kuczyńska-Koschany
24.11.2014 Spotkanie z Olgą Tokarczuk z udziałem krytyków Adama Lipszyca i Tomasza Mizerkiewicza, prowadzenie: Bogumiła Kaniewska
9.12.2014 Spotkanie z Magdaleną Tulli z udziałem krytyków Marka Zaleskiego i Barbary Sienkiewicz, prowadzenie: Agnieszka Czyżak

 

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań