Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Zamek Reporterów

Zamek Reporterów

ZAMEK REPORTERÓW

styczeń – grudzień 2015
kuratorka programu: Joanna Przygońska
organizator: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Całoroczny program „Zamek Reporterów” został pomyślany przede wszystkim jako cykl otwartych spotkań z najwybitniejszymi polskimi reporterami (Hanna Krall, Lidia Ostałowska, Wojciech Jagielski, Włodzimierz Nowak, Marcin Kącki) oraz z wybitnymi autorami z zagranicy (Swietłana Aleksijewicz, Martin Pollack), którzy – łącząc warsztat dziennikarski z umiejętnością skonstruowania zajmującej historii – dają nam pogłębiony i niejednoznaczny obraz świata i klucze do jego zrozumienia. Zależało nam zarówno na rozmowie o książkach naszych gości, jak i rozbudowanej refleksji na temat reportażu jako gatunku z pogranicza dziennikarstwa i literatury oraz próbie zrozumienia fenomenu jego popularności.

Program spotkań:
20.01.2015 Spotkanie z Hanną Krall, prowadzenie: Bartłomiej Krupa, fragmenty tekstów Hanny Krall czytała Anna Jaworska
10.03.2015 Spotkanie z Lidią Ostałowską, prowadzenie: Agnieszka Gajewska
14.04. 2015 Spotkanie z Martinem Pollackiem, prowadzenie: Jarosław Borowiec
16.05.2015 Spotkanie z Wojciechem Jagielskim, prowadzenie: Marcin Jaworski
16.06.2015 Spotkanie ze Swietłaną Aleksijewicz, prowadzenie: Filip Karpow, tłumaczenie: Natalia Królikiewicz
6.10.2015 Spotkanie z Włodzimierzem Nowakiem, prowadzenie: Piotr Śliwiński, fragmenty tekstów Włodzimierza Nowaka czytał Aleksander Przybylski
8.12.2015 Spotkanie z Marcinem Kąckim, prowadzenie: Marcin Jaworski

Częścią programu były warsztaty reporterskie prowadzone przez Marcina Kąckiego (marzec-maj 2015). Ich efektem są „Historie od kuchni. Reportaże o ulicy Św. Marcin” – wydawnictwo zawierające 7 tekstów napisanych przez uczestników zajęć.

Tematów i bohaterów swoich tekstów autorzy szukali na ul. Święty Marcin, która była od kilku lat głównym bohaterem organizowanych przez ZAMEK cykli „W centrum o centrum” oraz „Strefa Święty Marcin”. W debatach diagnozujących problemy ulicy brali udział specjaliści z różnych dziedzin (socjologowie, architekci, urbaniści, działacze ruchów miejskich itd.); w ich wyniku powstał obszerny materiał naukowy dotyczący centrum Poznania.
Ideą warsztatów była próba stworzenia innej od dotychczasowych narracji o tej przestrzeni i jej mieszkańcach. Jak pisze Marcin Kącki we wstępie do wydawnictwa: „Gdy zajrzeć za fasadę, wejść w podwórka, strychy, piwnice, można znaleźć fascynujące historie, jakimi Św. Marcin obdarował naszych reporterów. Jest lot Ikara nad podwórkiem, w cieniu demonicznego lata 1939 roku; pracownia malarska wypełniona po sufit emocjami, po której został biznesowy smutek zysków i strat; są dwaj przyjaciele, którzy od lat przysiadają przy stoliku, by przyklejać nosy do kawiarnianej szyby; są aromatyczne i przepyszne ludzkie czaszki(!), w których rozsmakował się akademicki świat; jest kino – przyjaciel wrażliwych samotników; kochankowie ulicy, którzy karmią się jej wspomnieniem”. Reporterzy zbadali puls ulicy. Jeszcze jest wyczuwalny.

„HISTORIE OD KUCHNI. REPORTAŻE O ULICY ŚW. MARCIN”

autorzy tekstów: Justyna Bryske („Ikra z trzeciego piętra”), Ewa Myszkowska i Damian Kruczkowski („Zapomniana pracownia”), Izabela Kalkowska („Święty Marcin budził się na mleko”), Damian Rożek-Pawłowski („Stolik przy oknie”), Anna Solak („Historia od kuchni”, „Wróżka”), Marlena Zagórska („Kinoterapia”)
redakcja:  Marcin Kącki, Karol Francuzik
korekta: Karol Francuzik
projekt graficzny: Marcin Markowski
zdjęcia: Maciej Kaczyński
ISBN 978-83-940525-5-3

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań