Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Pracownia Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych

Pracownia Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych

Pracownia Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych

Założycielką Pracowni Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych była Anna Kozłowska-Agacińska, prowadząca zajęcia do 2021 roku. W sezonie artystycznym 2021-2022 utworzono dwie osobne pracownie realizujące odrębne programy autorskie i powołano do ich prowadzenia nowe instruktorki – Małgorzatę Brzozowską-Nowak i Agnieszkę Błędowską. Obecnie zajęcia odbywają się w środy i soboty w Sali 248.

Pracownia Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych tworzy przestrzeń dla indywidualnej ekspresji i poszukiwań. Jest miejscem eksperymentu, który prowokuje do wnikliwej obserwacji złożonych relacji w naturze i w wyobraźni, w odniesieniu do osobistych emocji, zainteresowań, doznań i fascynacji.
 

Człowiek tworzy nie tylko „myśleniem”, ale także uwagą, percepcją, wyobraźnią, pamięcią i innymi procesami poznawczymi. Składnikiem procesu twórczego mogą być stany emocjonalne i stany świadomości. Gry skojarzeń wymagają utrzymania w polu uwagi bodźców pochodzących z różnych źródeł i kontekstów. Poznanie jest zjawiskiem twórczym, polegającym na produktywnym wytwarzaniu nowości. Twórczość plastyczna jest doskonałym tego wyrazem.

W ramach zajęć w Pracowni Malarstwa i Rysunku uczestnicy i uczestniczki realizują indywidualne ćwiczenia, poprzez które wykazują swój twórczy potencjał. Zajęcia mają na celu ukazanie różnorodnych technik plastycznych i możliwości warsztatowych.

Indywidualne doświadczanie procesu aktywności twórczej i nabywanie świadomego operowania formą wizualną z pomocą odpowiednich narzędzi stanowią znaczący aspekt zajęć.

Propozycje tematyczne stają się pretekstem do „przepracowania” zagadnień malarskich i rysunkowych, do poznawania własnej ekspresji. Mają inspirować do samodzielnego myślenia i indywidualnych działań, umiejętności podejmowania decyzji i świadomych wyborów.


 

W 1978 roku z inicjatywy artystki Anny Kozłowskiej-Agacińskiej powstała w Zamku pracownia plastyczna, w której do dzisiaj realizowane są autorskie programy edukacji artystycznej założycielki. Nie jest możliwe zliczenie setek, a może tysięcy uczestników i uczestniczek zajęć, przyjaciół i przyjaciółek pracowni, dzieci, dorosłych, czy seniorów. Uczestnictwo w warsztatach to nie tylko edukacja, to również bardzo ważna integracja osób. Pracownia rozwija zainteresowania i umiejętność plastyczne, poszerza wiedzę o sztuce, technikach rysunkowych i malarskich, o artystach, ich życiu i talencie, ale przede wszystkim daje możliwości znalezienia się w tak świetnym, magicznym miejscu. O czym na łamach „Gazety Wyborczej” (wyd. z 22.06.2001) napisała jedna z uczestniczek:

„Ta tonąca w świetle sala, dzięki przeszklonemu dachowi, napełnia każdego wchodzącego niesamowitym wrażeniem piękna. Każdy, pochylając się ku sztaludze z pędzlem w ręku, pomiędzy zielenią, w której tonie atelier, napawa się myślą, że jest to magiczne miejsce nie tylko dla oczu, ale i dla ducha…”.

Na przestrzeni lat zmieniały się realizowane programy, a wraz z nimi grupy wiekowe uczestników. Dla wielu młodych osób zajęcia stały się drogą na przyszłość – wybrały studia na uczelniach plastycznych lub architekturze na politechnice.

GALERIA DEBIUT

Pierwsze efekty twórczych działań uczestników i uczestniczek Pracowni prezentowane były w Holu Wielkim CK ZAMEK, a od 2000 roku w Galerii Debiut, na II piętrze. Podczas 13-letniej działalności galerii, na prawie 150 wystawach pokazaliśmy rysunki, obrazy, fotografie, grafiki, instalacje plastyków amatorów z Poznania i nie tylko, studentów i studentek uczelni artystycznych, dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół, domów kultury, uczestników i uczestniczek Warsztatów Terapii Zajęciowej. Każdemu wernisażowi towarzyszył koncert muzyczny.

 

WYSTAWY POZA ZAMKIEM

Prace uczestników i uczestniczek pokazaliśmy na wystawach poza Zamkiem – w szpitalach, domach kultury, urzędach, w Poznaniu i innych miastach w kraju. Od lat współpracujemy z poznańskim Hospicjum Palium i Wielkopolskim Centrum Onkologii, gdzie regularnie pokazujemy prace naszych amatorów i amatorek na wystawach w Ogrodzie Zimowym.

 

GRUPA ARTYSTYCZNA „COLLAGE”

W latach 2004–2008 w ramach spotkań w pracowni działała Grupa Artystyczna  „Collage”, skupiająca młode osoby o niezwykłej kreatywności, które obok tradycyjnych technik plastycznych, poszukiwały nowatorskich form wypowiedzi. Grupa zrealizowała kilka projektów, które prezentowała w Galerii Debiut, na inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Rzeźby w Gnieźnie, na VIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Pniewach i na Jarmarku Gwiazdkowym w Poczdamie.

 

 

PLENERY ARTYSTYCZNE

Kolejny ważny element działań pracowni to wspólne wyjazdy do innych miast Polski, celem ich zwiedzania i wspólnego oglądania muzeów, galerii, wystaw. Stały się one inspiracją dla wielu świetnych obrazów, rysunków i prac. Pomogły w tym plenery w Chłapowie, Kołobrzegu, Świnoujściu, Łagowie, Chełmnie, Kazimierzu Dolnym, Zakopanem, Różance czy Sromowcach Niżnych.  Organizowaliśmy w tych miejscach warsztaty, zapraszając do udziału w plenerze mieszkańców danej miejscowości.

 

Sala 248 - Jak dotrzeć do Pracowni?

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań