Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Pracownia Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych

Pracownia Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych

Pracownia Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych

Założycielką Pracowni Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych była Anna Kozłowska- Agacińska, prowadząca zajęcia do 2021. W sezonie artystycznym 2021-2022 utworzono dwie osobne pracownie realizujące odrębne programy autorskie i powołano do ich prowadzenia nowe instruktorki – Małgorzatę Brzozowską-Nowak i Agnieszkę Błędowską. Obecnie zajęcia odbywają się w środy i soboty.

Pracownia Malarstwa i Rysunku dla Dorosłych umożliwia rozpoznanie potencjału twórczego oraz doświadczenia całej gamy możliwych środków plastycznych. Uczestnicy i uczestniczki zajęć uczą się nimi dysponować podczas warsztatów. Pracownia to przestrzeń indywidualnej ekspresji i poszukiwań. Również miejsce na eksperyment, który prowokuje do wnikliwej obserwacji i analizy złożonych relacji w naturze i w wyobraźni, w odniesieniu do osobistych emocji, zainteresowań, doznań i fascynacji.
 

Człowiek tworzy nie tylko „myśleniem”, ale także uwagą, percepcją, wyobraźnią, pamięcią i innymi procesami poznawczymi. Składnikiem procesu twórczego mogą być stany emocjonalne i stany świadomości. Gry skojarzeń wymagają utrzymania w polu uwagi bodźców pochodzących z różnych źródeł i kontekstów. Poznanie w swej istocie jest zjawiskiem twórczym, polegającym na produktywnym wytwarzaniu nowości. Twórczość plastyczna jest doskonałym tego wyrazem.

W ramach zajęć w Pracowni Malarstwa i Rysunku uczestnicy i uczestniczki realizują indywidualne ćwiczenia, poprzez które wykazują swój twórczy potencjał. Zajęcia mają na celu ukazanie różnorodnych technik plastycznych i możliwości warsztatowych.

Indywidualne doświadczanie procesu aktywności twórczej i nabywanie świadomego operowania formą wizualną z pomocą odpowiednich narzędzi stanowią znaczący aspekt zajęć.

Propozycje tematyczne stają się pretekstem do „przepracowania” zagadnień malarskich i rysunkowych, do poznawania własnej ekspresji. Mają inspirować do samodzielnego myślenia i indywidualnych działań, umiejętności podejmowania decyzji i świadomych wyborów.


 

 

W 1978 roku z inicjatywy artystki Anny Kozłowskiej-Agacińskiej powstała w Zamku pracownia plastyczna, w której do dnia dzisiejszego realizowane są autorskie programy edukacji artystycznej założycielki. Nie jest możliwe zliczenie setek, a może tysięcy uczestników zajęć, sympatyków i przyjaciół pracowni. Uczestnictwo w warsztatach to nie tylko edukacja, to również bardzo ważna integracja uczestników. Pracownia rozwija zainteresowania i umiejętność plastyczne, poszerza wiedzę o sztuce, technikach rysunkowych i malarskich, o artystach, ich życiu i talencie, ale przede wszystkim daje możliwości znalezienia się w tak świetnym miejscu, magicznym miejscu, jak na łamach „Gazety Wyborczej” z 22.06.2001 napisała jedna z uczestniczek:

„Ta tonąca w świetle sala, dzięki przeszklonemu dachowi, napełnia każdego wchodzącego niesamowitym wrażeniem piękna. Każdy, pochylając się ku sztaludze z pędzlem w ręku, pomiędzy zielenią, w której tonie atelier, napawa się myślą, że jest to magiczne miejsce nie tylko dla oczu, ale i dla ducha…”.

Przez edukację artystyczną w pracowni przewinęły się osoby w różnym wieku, od dzieci poprzez młodzież, dorosłych, do seniorów (na przestrzeni lat zmieniały się realizowane programy, a wraz z nimi grupy wiekowe uczestników). Dla wielu młodych osób zajęcia stały się drogą na przyszłość – wybrały studia na uczelniach plastycznych lub na architekturze na politechnice.

Pierwsze lata aktywności artystycznej w trudnych warunkach lokalowych, zakończyły się przeniesieniem pracowni z I na II piętro Zamku do wspaniałego pomieszczenia: duży metraż, szklany dach, wysokość, przestrzeń, sztalugi, stoły, możliwości, jakich pozazdrościli nam studenci i profesjonaliści. I tak od 1998 pracujemy w sali 248.

GALERIA DEBIUT

Efekty naszych poszukiwań twórczych początkowo prezentowane były w Holu Wielkim CK ZAMEK, a od 2000 roku w Galerii Debiut, działającej na II piętrze. Podczas 13-letniej działalności galerii, na prawie 150 wystawach zaprezentowaliśmy rysunki, obrazy, fotografie, grafiki, instalacje plastyków amatorów z Poznania i nie tylko, studentów uczelni artystycznych, dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół, domów kultury, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Każdemu wernisażowi towarzyszył koncert muzyczny, który stanowił świetne dopełnienie odbioru emocji i ekspresji prezentowanych prac.

 

WYSTAWY POZA ZAMKIEM

Sporo wystaw naszych uczestników pokazaliśmy na wystawach poza Zamkiem – w szpitalach, domach kultury, urzędach, w Poznaniu i innych miastach w kraju. Od lat współpracujemy z poznańskim Hospicjum Palium i Wielkopolskim Centrum Onkologii, gdzie regularnie pokazujemy prace naszych amatorów na wystawach w Ogrodzie Zimowym.

 

GRUPA ARTYSTYCZNA „COLLAGE”

W latach 2004–2008 w ramach spotkań w pracowni działała Grupa Artystyczna  „Collage”, skupiająca młode osoby o niezwykłej kreatywności, które obok tradycyjnych technik plastycznych, poszukiwały nowatorskich form wypowiedzi. Grupa zrealizowała kilka projektów, które prezentowała w Galerii Debiut, na inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Rzeźby w Gnieźnie, na VIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Pniewach i na Jarmarku Gwiazdkowym w Poczdamie.

 

 

PLENERY ARTYSTYCZNE

Kolejny ważny element działań to wspólne wyjazdy do innych miast Polski, celem ich zwiedzania i wspólnego oglądania muzeów, galerii, wystaw. Wiele świetnych obrazów, rysunków i działań nie powstałoby, gdyby nie plenery. Dzięki nim zobaczyliśmy sporo pięknej Polski, od plenerów w Chłapowie, Kołobrzegu, Świnoujściu, poprzez Łagów, Chełmno, Kazimierz Dolny do pięknych gór w Zakopanem, Różance czy Sromowcach Niżnych.  W wielu z tych miejsc organizowaliśmy warsztaty, do udziału w których zapraszaliśmy mieszkańców miejscowości, w których odbywały się plenery.

 

Sala 248 - Jak dotrzeć do Pracowni?

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2023 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań