Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Wydarzenia dla dzieci

Wydarzenia dla dzieci

 

 

 

ZIMA W ZAMKU

koncepcja i programowanie: Magdalena Bernaciak

 

To propozycja aktywności artystycznej dla dzieci w wieku szkolnym, pozostających w czasie ferii zimowych w mieście. Działania realizowane są w godzinach porannych, przed południem – w czasie, gdy rodzice przebywają w pracy.

 

Każdego dnia proponujemy trzy różne warsztaty artystyczne z zakresu plastyki, muzyki, tańca i teatru. Siłą cyklu jest różnorodność artystyczna warsztatów i poruszanie podczas zajęć zawsze nowych i aktualnych tematów. Warsztaty są zarówno rozrywką, dla zmęczonych szkolną codziennością dzieci, jak i edukacją kulturalną. Zależy nam, by zainteresować dzieci wieloma, różnymi dziedzinami sztuki. Czynimy to zarówno od strony teoretycznej, jak i twórczej. Warsztaty zapoznają dzieci z tematem zajęć i używaną w czasie ich trwania techniką artystyczną, pobudzają wyobraźnię, którą dzieci przekładają na własną twórczość (umiejętności artystyczne) i przygotowują do uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

 

WARSZTATY CERAMICZNE

 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

 

WARSZTATY TEATRALNE

 

WARSZTATY TANECZNE

 

INNE DZIAŁANIA

 

 

Zakończeniem dwutygodniowych warsztatów jest teatralna uczta, którą zapewnia każdego roku inny  teatr lalek. Gościliśmy teatry z: Wrocławia, Gdańska, Torunia, Wałbrzycha, Białegostoku, Łodzi, Jeleniej Góry, Krakowa, Warszawy, Florencji i Poznania.

 

 

Dobór spektakli teatralnych nie jest przypadkowy. Poszukujemy przedstawień, które niosą w swoich treściach przekazy edukacyjne, poruszają ważne zagadnienia społeczne, światopoglądowe czy ekologiczne i wyróżniają się walorami artystycznymi. Proponując spektakle teatralne przygotowujemy młodych ludzi do świadomego odbioru sztuki, jej zrozumienia i kreowania. Ważnym aspektem jest dla nas dostępność naszych propozycji. W 2019 roku po raz pierwszy odbył się spektakl dla dzieci tłumaczony na język migowy.

 

 

STREFA ZABAWY

EDUKACJA ARTYSTYCZNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

koncepcja i programowanie: Magdalena Bernaciak

 

Cykl warsztatów odbywający się we wschodnim skrzydle Zamku, w Bawialni. To przestrzeń zapewniająca wszelkie walory do pracy z maluchami (dziećmi w wieku 3‒5 lat). Przez cały rok szkolny w soboty o godzinie 11, a w miesiącach wakacyjnych w środy, odbywają się tam różnorodne zajęcia –dzieci zapoznają się z technikami plastycznymi, tanecznymi, literaturą, muzyką, wokalem, rytmiką, czy też ceramiką.

Zajęcia trwają 45 minut, co pozwala łączyć różne techniki podczas pojedynczego warsztatu: literatury z plastyką, tańca z muzyką, plastyki z tańcem.

 

 

Dzieci mogą odkrywać swoje możliwości twórcze i odtwórcze, poznawać i wybierać różne dziedziny sztuki. Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozwijanie u dzieci zainteresowań, ciekawości poznawczej, wyobraźni, czas na inspirowanie i motywowanie do artystycznego działania, które przysparza dziecku wiele radości. Zajęcia przeprowadzane są w formie zabawy, w czasie której prowadzący dzielą się swoją wiedzą teoretyczna, dotyczącą tematu warsztatu, dziedziny sztuki i używanej techniki. Wykorzystują do tego celu różne źródła wiedzy: książki, albumy, nagrania. Dzieci w trakcie zajęć, stopniowo poznają również rytm i zasady  pracy w grupie. Integrują się z rówieśnikami, a także uczą się działania bez wsparcia rodzica/opiekuna.

 

 

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań