Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Pracownia Rakla

Pracownia Rakla

Pracownia Rakla to otwarta pracownia graficzna oferująca każdemu swoją przestrzeń, wyposażenie oraz dobrą energię w celu stworzenia własnych odbitek grafik artystycznych. Jest to miejsce, w którym odbywają się warsztaty, pokazy, kursy oraz wykłady ciekawych osób związanych z grafiką artystyczną.

Nasza przestrzeń przystosowana jest do tworzenia grafik głównie w technice druku płaskiego (litografia, algrafia). Istnieje jednak możliwość sprawdzenia się również w druku wypukłym (linoryt, drzeworyt, gipsoryt) oraz w ograniczonym stopniu w druku wklęsłym (sucha igła). Naszym głównym celem jest pielęgnowanie tradycji druku artystycznego, edukowanie oraz dobra zabawa.

W pracowni znaleźć można odpowiedniej wielkości stoły, kamienie litograficzne, szlifiernię, wałki, stół podświetlany, odpowiednie farby oraz chemię – wszystko, czego potrzeba do stworzenia swoich własnych, niepowtarzalnych grafik.

Program pracowni skierowany jest zarówno dla osób z doświadczeniem w druku, jak również dla zupełnie początkujących.

Historia pracowni

Swoją działalność Pracownia Rakla rozpoczęła we wrześniu 2018 roku, mieszcząc się wówczas w oficynie przy ul. Strzeleckiej 27 w Poznaniu. Założył ją Kornel Ofierski, absolwent poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Głównym celem nowo powstałej pracowni była chęć stworzenia miejsca, w którym pielęgnowana byłaby tradycja drukowania w technice litografii. Początkowo adresowana była do absolwentów uczelni artystycznych, czyli osób zaznajomionych z tą (mimo wszystko trudną) metodą druku. Bardzo szybko okazało się, że zainteresowanie litografią wykracza poza uniwersyteckie grono i zaczyna skupiać wokół siebie również osoby niezwiązane wcześniej z drukiem. Przy ulicy Strzeleckiej odbyło się wiele spotkań, warsztatów i kursów. Prowadzono regularne zajęcia graficzne i rysunkowe.

W pewnym momencie jednak chęć rozwoju i dotarcia do jeszcze większej liczby osób spowodowała nawiązanie współpracy z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Pod koniec roku 2020 rozpoczął się proces przenoszenia pracowni, by już w lutym móc rozpocząć zajęcia w zupełnie nowym miejscu i z nową energią. W międzyczasie Rakla doposażona została w dodatkowe prasy, kamienie i narzędzia, mogąc zaproponować swoją przestrzeń jeszcze szerszej grupie osób. Uczestnicy korzystający z pracowni mają od teraz możliwość m.in. pokazania swoich prac podczas przygotowywanej przez CK ZAMEK wystawy końcoworocznej.

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2023 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań