Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Kapela Dudziarzy Wielkopolskich

Kapela Dudziarzy Wielkopolskich

KAPELA DUDZIARZY WIELKOPOLSKICH
instruktor: Romuald Jędraszak

 

Najstarsza kapela dudziarska w Polsce istnieje nieprzerwanie od 70 lat w Centrum Kultury ZAMEK. Jej założycielem był Jan Wawrzyniak z Dobieżyna, który w sezonie artystycznym 1945/1946 skupił wokół siebie innych dudziarzy i skrzypków osiadłych po wojnie w Grodzie Przemysła.

Nowe realia zrodziły odmienne zapotrzebowania na muzykę ludową, co prowadziło m.in. do zwielokrotnienia dawnego, 2-osobowego składu. Poznańska Kapela Dudziarzy Wielkopolskich chwilami liczyła nawet kilkanaście osób. W latach 60.-70. XX wieku, następne pokolenia Dukatów, Grocholskich i Wasielewskich utworzyły kapelę młodzieżową, poziomem gry dorównującą z czasem swoim mistrzom. Umiejętność gry na dudach, skrzypcach przewiązanych, sierszeńkach czy mazankach, nadal przebiega w sposób tradycyjny, czyli metodą przekazu mistrz-uczeń, bez użycia zapisu nutowego.

Wymiernym efektem pracy kapeli są laury i wyróżnienia, które przywożą z największych konkursów i festiwali, zarówno w kraju, jak i zagranicą (Kazimierz n. Wisłą, Połajewo, Kopanica, Poznań oraz Edynburg, Madryt, Oravská Polhora, Wiedeń). Muzykanci zamkowej kapeli biorą udział w wielu projektach edukacyjnych w regionie – Mała Akademia Kolberga, Domy Tańca, Ogólnopolskie Forum Muzyki Tradycyjnej. Długoletnim instruktorem kapeli jest Romulad Jędraszak.

 

 

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań