Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
Pracownia Ceramiki i Rzeźby

Pracownia Ceramiki i Rzeźby

PRACOWNIA CERAMIKI I RZEŹBY

Pracownia Ceramiki i Rzeźby to szczególne miejsce, które nie ogranicza się wyłącznie do przestrzeni zamkniętej w salach, gdzie odbywają się warsztaty, jest to przestrzeń, którą tworzą ludzie: prowadzący i uczestnicy. Panuje tu niezwykła atmosfera wypełniona emocjami, gwarem rozmów, kreatywnego myślenia, ustawicznej edukacji, realizacji marzeń, projektów, idei. To czas na relaks i ulubione hobby; magia materializacji pomysłu, powstawania pracy i przemiana gliny w ceramikę, ten dreszczyk emocji podczas oczekiwania na swoje prace.

Do tej pory w zajęciach Pracowni wzięło udział ponad tysiąc uczestników, niektórzy z nich są tu od kilkudziesięciu czy kilkunastu lat. Czasem przyprowadzają na zajęcia swoje dzieci albo wnuki, i w ten sposób wyrasta kolejne pokolenie miłośników tej dziedziny, ale również odbiorców sztuki i wydarzeń kulturalnych Centrum Kultury ZAMEK.

Dla niektórych ceramika stała się pasją, kreatywnym hobby. Jeszcze inni uczestnicy zostali artystami, pedagogami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, architektami czy edukatorami.

Często absolwenci uczelni artystycznych wracają do Pracowni i rozpoczynają tutaj swoją drogę twórczą.

Pracownia jest tym szczególnym miejscem spotkań ze sztuką, z drugim człowiekiem o podobnych zainteresowaniach. Ogromną satysfakcją staje się fakt, że nadal cieszy się ona olbrzymią popularnością. Tym, co nadal przyciąga szerokie rzesze zainteresowanych, co ich urzeka, jest niepowtarzalny klimat Pracowni, atmosfera pracy i twórczego działania przy równoczesnym otwieraniu się na drugiego człowieka.

 

HISTORIA PRACOWNI W WIELKIM SKRÓCIE

Pracownia Ceramiki i Rzeźby jest najdłużej, nieprzerwanie działającą pracownią spośród wszystkich zamkowych. Została założona w 1952 roku przez artystkę ceramiczkę Stefanię Niedźwiecką, a w siedzibie Pałacu Kultury (obecnie Centrum Kultury ZAMEK) zaczęła działać w 1953 roku. Później prowadziło ją wielu artystów środowiska poznańskiego.

We wrześniu 1988 roku objęła ją i prowadzi do chwili obecnej artysta plastyk, absolwentka Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych Małgorzata Jędrzejczak-Tomczak. Zgodnie z ideą Pracowni Autorskiej, zamkowa Pracownia Ceramiczna w ramach edukacji artystyczno-kulturowej stała się miejscem realizacji autorskich programów dedykowanych uczestnikom różnych grup wiekowych (dzieci szkolne, młodzież, dorośli), artystom nieprofesjonalnym i profesjonalistom z powołanej do istnienia Grupy Twórczej TERRAKOTA. Jest ona także miejscem pracy twórczej prowadzącej Pracownię artystki, jako baza do przekazywania wiedzy i działania jako edukatora i animatora kultury.

W czasach kiedy Pałac Kultury (obecnie Centrum Kultury ZAMEK) pełnił funkcję Wojewódzkiego Domu Kultury, Pracownia również była miejscem tzw. szkoleń przywarsztatowych, które realizowane były dla instruktorów domów kultury i terenowych placówek upowszechniania kultury Regionu Wielkopolska.

Na zamówienie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ODN/IKN w Poznaniu, odbywały się szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli przedmiotu sztuka, nauczania przedszkolnego i początkowego.

W latach 1999–2006 w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Pomost” oraz z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych realizowane były warsztaty arteterapii z ceramiki dla osób z niepełnosprawnościami. Zaowocowało to wystawą „W moim magicznym świecie”.

Od 2000 roku przez wiele lat Pracownia współpracowała ze Studenckim Kołem Naukowym UAM o Profilu Artystycznym i Arteterapeutycznym przy Zakładzie Psychopatologii Dziecka, z opiekunem naukowym panią dr Marią P. Stasiakiewicz. W naszej Pracowni odbywały się warsztaty arteterapii dla studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Zrealizowany został wspólny projekt – warsztaty ceramiczne i wystawa Grupy Twórczej TERRAKOTA oraz studentów z tegoż koła naukowego, w Galerii Akademickiej.

W latach 2001–2019 realizowany był długofalowy autorski program edukacyjny przy ścisłej współpracy z placówką oświatową, Zespołem Szkół Społecznych nr 4 im. Adama Wodziczki STO w Poznaniu. Program ten był integralną częścią programu kształcenia w tym zespole szkół.

W 2004 roku z inicjatywy prowadzącej Pracownię powstaje Grupa Twórcza TERRAKOTA, która aktywnie działa do chwili obecnej.

Pracownia zaprezentowała dzieła swoich uczestników na kilkudziesięciu wystawach na terenie CK ZAMEK w latach 1988–2003, a także na około 30 wystawach prac artystów z Grupy Twórczej TERRAKOTA w przestrzeniach Zamku Cesarskiego i wystawach zewnętrznych, m.in. w Galerii Akademickiej UAM, Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

O PROGRAMACH AUTORSKICH REALIZOWANYCH OD WIELU LAT Z UCZESTNIKAMI PRACOWNI:

PROGRAM DLA GRUP DZIECIĘCYCH, dzieci w wieku szkolnym, szkoła podstawowa

W każdym sezonie kulturalnym podejmowana jest realizacja nowego projektu, w ramach którego dzieci będą odbywać podróż do krainy wyobraźni. Te wędrówki staną się źródłem inspiracji do twórczego myślenia, pobudzenia kreatywności małych twórców.

Program skonstruowany został w taki sposób, aby układ bloków tematycznych był równocześnie pretekstem do wprowadzania kolejnych technik rzeźbiarskich i ceramicznych. Stopniowanie poziomu trudności realizacji stymuluje rozwój manualny dzieci, a równocześnie daje on możliwość dostosowania go do umiejętności każdego uczestnika.

Treści programu realizowane są jako cykle zajęć, które nie zawsze są zamknięte w ramy jednego sezonu kulturalnego, ale zachowują ciągłość jako projekt długofalowy, wpisujący się w edukację artystyczną i upowszechnianie kultury w całej ich rozciągłości. Program, kształcąc, rozwijając wrażliwość estetyczną, zdolności plastyczne, poszerzając percepcję sztuki, przygotowuje również przyszłych jej odbiorców.

 

 

PROGRAM DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – PRACOWNIA HOBBYSTYCZNA

Zajęcia w tej Pracowni mają charakter hobbystyczny, służą rozwijaniu zdolności manualnych w sposób kompleksowy w dziedzinach technik rzeźbiarskich, kompozycji, technik ceramicznych, dając możliwość uprawiania kreatywnego hobby.

Ze względu na duże zróżnicowanie wiekowe (najmłodsi uczestnicy – 15 lat, najstarsi – osoby w wieku emerytalnym), jak i stopień wtajemniczenia w arkana rzeźby i ceramiki (początkujący obok osób doświadczonych), forma zajęć przybiera kształt pracy indywidualnej z uczestnikiem na zasadzie konsultacji i bezpośredniego instruktażu.

Spotkania w Pracowni dają możliwość wykonania prac według własnego pomysłu, realizacji własnego projektu koncepcyjnego, przy równoczesnej nauce technik rzeźbiarskich, ceramicznych, jak i podstaw technologii ceramiki.

W ramach programu dla osób zainteresowanych przeprowadzane są indywidualne warsztaty garncarskie dające możliwość nauki ręcznych technik budowania naczyń i pracy na kole garncarskim.

 

PRACOWNIA W NOWEJ ODSŁONIE – REMONT KAPITALNY I REWITALIZACJA

W 2022 roku dzięki dotacjom Prezydenta Jędrzeja Solarskiego zaszły wielkie zmiany. Pracownia przeszła dużą metamorfozę. CK ZAMEK zakupiło nowoczesny i większy piec do wypału ceramiki, który zastąpił ten, kilkunastoletni, stary i bardzo wysłużony. Wszystkie pomieszczenia Pracowni zostały gruntownie wyremontowane, począwszy od podłóg, aż po sufity. Nową aranżację sal i część wyposażenia zaprojektowała prowadząca Pracownię. Pomieszczenie stało się nowoczesne i zyskało inny wymiar. Prawdziwą przyjemność mogą czerpać korzystający z Pracowni uczestnicy, tworząc w dobrze oświetlonych, wyremontowanych salach i ergonomicznie zaprojektowanej przestrzeni, doposażonej w sprzęty specjalistyczne: walcarkę i mieszarkę do gliny oraz szlifierki. Pojawiły się również, poprawiające komfort pracy, oczyszczacze powietrza. W ramach dotacji zostaną wkrótce zakupione również drobne sprzęty i narzędzia specjalistyczne. W zrewitalizowanej Pracowni powstało stanowisko do pracy przy kole garncarskim, które cieszy się dużym zainteresowaniem.

 

Sala 21 - Jak dotrzeć do Pracowni Ceramiki i Rzeźby?

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań