Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
GRUPA TWÓRCZA TERRAKOTA

GRUPA TWÓRCZA TERRAKOTA

GRUPA TWÓRCZA TERRAKOTA

Powstała we wrześniu w 2004 roku z inicjatywy prowadzącej Pracownię Ceramiki i Rzeźby artysty plastyka Małgorzaty Jędrzejczak-Tomczak. Prace swoich członków po raz pierwszy zaprezentowała w 2005 roku, niespełna siedem miesięcy od powstania Pracowni, na wystawach zatytułowanych „Pamiętajcie o ogrodach” i „Magia teatru” odbywających się w Zamku Cesarskim. Przez następne osiemnaście lat członkowie grupy prezentowali prace na około 30 wystawach z cyklu: „Grupa Twórcza TERRAKOTA prezentuje”. Do dziś współpracuje z Galerią Akademicką UAM i Galerią Biblioteki Uniwersyteckiej. Zestawy prac powstałych podczas zajęć są prezentowane na wystawach zbiorowych i indywidualnych w CK ZAMEK i na wystawach zewnętrznych.

Grupa skupia osoby wyłonione spośród uczestników zamkowej Pracowni Ceramicznej, które podczas zajęć przeszły cały cykl edukacji z zakresu kompozycji, podstaw technik i technologii ceramiki artystycznej i wyróżniły się kreatywnością w realizowanych pracach. Formacja ta jest grupą zamkniętą, skupiającą około 10 uczestników, profesjonalistów i artystów nieprofesjonalnych, których zaprasza prowadzący. Uczestnictwo w spotkaniach grupy umożliwia poznawanie kolejnych technik i tajników wiedzy technologicznej, przy równoczesnej możliwości samorealizacji twórczej.

Członkowie grupy biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, Salonach Artystycznych, Przeglądach Twórczości Plastycznej, niejednokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Opiekunem artystycznym Grupy Twórczej TERRAKOTA jest nadal jej założycielka, Małgorzata Jędrzejczak-Tomczak.

 

PROGRAM GRUPY TWÓRCZEJ TERRAKOTA

Spotkania Grupy Twórczej „Terrakota” są formą działalności artystycznej jej członków – profesjonalistów i artystów nieprofesjonalnych skupionych w tej formacji. Na program składają się indywidualne koncepcje, tematy-hasła proponowane przez opiekuna artystycznego, a także indywidualne cykle prac poszczególnych autorów.

Pracownia jest miejscem pracy twórczej, ale również płaszczyzną wymiany doświadczeń, myśli. To nie tylko techniczno-technologiczny aspekt w procesie kreacyjnym, ale również dyskusje, polemiki na tematy związane z koncepcjami, wizjami idei twórców skupionych w grupie.

W ramach programu odwiedzamy wystawy eksponowane zarówno w przestrzeniach CK ZAMEK, jak również w salonach wystawowych, galeriach i muzeach Poznania.

W trakcie sezonu kulturalnego prezentujemy nasze prace na kilku wystawach zbiorowych, a także okazjonalnie na wystawach indywidualnych.

 

TERRAKOTA ART

W grudniu 2022 roku Czerwona Tuba zlokalizowana nad Punktem Informacyjnym i Kasą CK ZAMEK stała się szczególnym miejscem – przestrzenią „Terrakoty Art.”. Pełna oryginalnych, niebanalnych przedmiotów artystycznych, obiektów ceramicznych, małych i dużych form użytkowych, dekoracyjnych i form rzeźbiarskich.

Mowa tu o pracach artystów i artystek skupionych w Grupie Twórczej „Terrakota”, działającej przy zamkowej Pracowni Ceramiki i Rzeźby, prowadzonej od 2004 roku przez Małgorzatę Jędrzejczak-Tomczak.

Goście odwiedzający CK ZAMEK od grudniu 2022 roku do kwietnia 2023 roku mieli możliwość zakupienia wspomnianych prac, które okazywały się oryginalnymi prezentami, nie tylko na szczególne okazje.

 

Sala 21 - Jak dotrzeć do Pracowni?

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań