Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
 Sny o potędze /  Dreams of Power


Sny o potędze /
Dreams of Power

Sny o potędze. Dreams of Power

17.11.–18.12.2011

kuratorka: Agata Rogoś

producent wystawy: Magdalena Tomczewska

Artyści i artystki: Mirosław Bałka, Hubert Czerepok, Stefaan Dheedene, Nina Fischer & Maroan El Sani, Selja Kamerić, Grzegorz Klaman, Susanne Kriemann, David Maljković, Olivier Ressler, Fabian Seiz, Sebastian Stumpf, Johan Thurfjell, Anna Witkowska, Piotr Wyrzykowski

Międzynarodowa wystawa Sny o potędze. Dreams of Power była projektem badawczo-wizualnym związanym z historią Zamku Cesarskiego w Poznaniu – obiektu, który łączy ze sobą historię kultury polskiej z niemiecką. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 15 europejskich artystów, którzy stali się badaczami różnych historii, przekazów związanych z tym miejscem, relacji pomiędzy dwoma narodami oraz zagadnień odnoszących się do idei władzy i jej ekspozycji w świadomości społecznej. Każda z realizacji zaproszonych artystów stała się interwencją w przestrzeń i architekturę Zamku, odkrywającą którąś z historii lub skłaniającą odbiorcę do refleksji nad tym, gdzie właśnie się znajduje.

Bardzo ważnym aspektem projektu była konfrontacja tradycji z nowoczesnością – ukazanie historii poprzez rodzaj gry, w którą wciągną widza artyści oraz artystyczna publikacja wydana przy okazji tej wystawy. Efektem realizacji projektu była prezentacja oraz powstanie unikatowych i nowatorskich prac site-specific reprezentujących różne gatunki sztuki, budujących nowe interpretacje, odczytania historii i architektury Zamku oraz pokazujących, jak interesującym narzędziem interpretacji historii i społeczeństwa może być sztuka współczesna.

Projekt powstał w oparciu o kilka kluczowych tematów: historię, architekturę, porażkę, nieuniknioność – ukazujących Zamek Cesarski oczami współczesnych artystów – a łącząc tradycję ze współczesnością, skierowany został do zdywersyfikowanej grupy odbiorców: zarówno ludzi młodych, którzy w interaktywny i nowoczesny sposób mogli zapoznać się z historią, jak i dla osób starszych, dla profesjonalistów, którzy chcieli poszerzyć swoje doświadczenia merytoryczne o refleksję artystyczną.

Wystawa w przystępny sposób propagowała aktywne uczestnictwo w kulturze, pogłębiała świadomość własnej tożsamości kulturowej oraz poszerzała wiedzę na temat innych kultur i innych wizji historii.

POBIERZ PDF

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań