Przejdź do menu
FILTRY
Wyszukaj:
Wyszukaj frazy w:
Wyszukaj obiekty posiadające:
Wyszukaj obiekty z zakresu daty:
 Akupunktura miasta


Akupunktura miasta

Akupunktura miasta

3.03.–15.04.2018

kurator: Paweł Grobelny

aranżacja: Paweł Grobelny

producent wystawy: Magdalena Tomczewska

„Akupunktura miasta” to wystawa, która prezentowała projekty ulepszające przestrzeń publiczną za pomocą niewielkich obiektów i niewielkich interwencji projektowych – czasami pojedynczych i dedykowanych konkretnym miejscom, czasami systemowych z możliwością wprowadzenia tych rozwiązań w całym mieście. Autorami prac są zarówno projektanci, jak i architekci. Doświadczeni, jak i młodzi absolwenci studiów projektowych. Na wystawie pokazane zostały projekty już zrealizowane i wdrożone w przestrzeni publicznej w ostatnich latach, projekty koncepcyjne oraz powstałe na polskich uczelniach. Kluczem doboru prac była siła ich realnego działania, a zarazem niewielki rozmiar tych obiektów lub niewielka skala interwencji w przestrzeń miejską.

Większość prezentowanych projektów to obiekty powstałe we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin ‒ z fizykami, dźwiękowcami, technologami, ornitologami, a także jednostkami badawczymi na polskich uczelniach wyższych i dedykowane głównie polskim miastom, często konkretnym miejscom. Wiele z nich jest jednak bardzo uniwersalnych i możliwych do zrealizowania w innych krajach. Ta uniwersalność rozwiązań pokazuje, że miasta – przynajmniej te europejskie – borykają się z bardzo podobnymi problemami.

POBIERZ PDF

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań